1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <u> đại diện cho một số văn bản không có điều chỉnh và được tạo kiểu khác với văn bản bình thường, chẳng hạn như các từ sai chính tả hoặc tên riêng trong văn bản tiếng Trung

Nội dung bên trong thường được hiển thị với một gạch dưới

2. Ví dụ về <u>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<u> YES YES YES YES YES