Top Khóa Học

#Lập Trình

Ngôn Ngữ C

#Lập Trình

Ngôn Ngữ C++

#Lập Trình

Ngôn Ngữ Java

#Lập Trình

Ngôn Ngữ Python

#Lập Trình

Ngôn Ngữ PHP

#Lập Trình

Ngôn Ngữ JavaScript

#Thuật Toán

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

#Cơ Sở Dữ Liệu

Ngôn Ngữ SQL

#Giao Diện

Ngôn Ngữ HTML

Lập trình là gì?

Lập trình hay lập trình máy tính là một công việc thuộc về lĩnh vực công nghệ thông tin. Việc lập trình còn được hiểu là việc cài đặt hay thiết lập một công việc cho máy tính xử lý thông qua các câu lệnh do người lập trình viên biên soạn. Các chương trình sau khi được lập trình có thể là một phần mềm máy tính, một trang web hay một ứng dụng di động.

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các sinh viên có cùng đam mê lập trình và có cùng mong muốn được chia sẻ những kiến thức quý báu mà bản thân tích lũy được trong quá trình học tập và làm việc với công việc lập trình đến với mọi người. Đặc biệt nhóm chúng tôi tập chung chia sẻ về những kiến thức căn bản (đôi khi là nâng cao) cho những ai đang có ý định theo đuổi con đường trở thành một lập trình viên trong tương lai!

Tất Cả Khóa Học

#Cơ Sở Dữ Liệu

Ngôn Ngữ SQL

#Lập Trình

Ngôn Ngữ Python

#Lập Trình

Ngôn Ngữ PHP

#Lập Trình

Ngôn Ngữ JavaScript

#Lập Trình

Ngôn Ngữ Java

#Giao Diện

Ngôn Ngữ HTML

#Giao Diện

Ngôn Ngữ CSS

#Lập Trình

Ngôn Ngữ C++

#Lập Trình

Ngôn Ngữ C

#Thuật Toán

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật