Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C/C++

1.Khái niệm cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1.1 Cấu trúc dữ liệu là gì? Trong lập trình (hay trong khoa học máy tính) cấu[...]

Read More

Thêm phần tử vào đầu mảng danh sách kề trong C/C++

Trước khi vào bài này, bạn đọc hãy đảm bảo rằng mình đã đọc qua Bài 1: Cài đặt danh sách kề sử dụng mảng, bởi[...]

Read More

Thêm phần tử vào cuối mảng danh sách kề trong C/C++

1.Cách thêm một phần tử vào cuối danh sách Tôi sẽ sử dụng lại danh sách mảng gồm các giá trị: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (hình minh họa bên[...]

Read More

Thêm phần tử vào giữa mảng danh sách kề trong C/C++

1.Cách thêm một phần tử vào giữa danh sách Tôi sẽ sử dụng lại danh sách mảng gồm các giá trị: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (hình minh họa bên[...]

Read More

Nhập xuất trong mảng danh sách kề trong C/C++

1.Cách duyệt phần tử có trong danh sách Mảng cần duyệt của tôi là một mảng chứa các phần tử: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (xem hình bên dưới) Để[...]

Read More

Xóa phần tử có trong mảng danh sách kề trong C/C++

1.Cách xóa phần tử trong danh sách Với danh sách ban đầu là một mảng bao gồm các phần tử: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (hình bên dưới) Để thực[...]

Read More

Tìm kiếm phần tử trong mảng danh sách kề trong C/C++

1.Cách tìm kiếm phần tử trong danh sách Giả sử một danh sách ban đầu là một mảng gồm các phần tử: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (như hình dưới)[...]

Read More

Bài tập danh sách kề sử dụng mảng trong C/C++

Trước khi vào bài, bạn đọc hãy chắc chắn rằng đã học qua từ bài 1 đến bài 7 trong seri “Danh sách kề sử dụng[...]

Read More

Danh sách kề – Cài đặt danh sách kề sử dụng mảng trong C/C++

1.Khái niệm danh sách kề Danh sách là một tập hợp có sự sắp xếp các phần tử có cùng kiểu với nhau. Các phần tử[...]

Read More

Cấu trúc dữ liệu cây trong C/C++ – Tree data structure

1.Khái niệm về cấu trúc cây Định nghĩa : Cây là một cấu trúc dữ liệu đặc biệt, trong cây chứa tập hợp T các phần[...]

Read More