1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C#

1.1 Ngôn ngữ lập trình C#

Ngôn ngữ lập trình C# hay còn được gọi là C Sharp là một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng rất đa năng, mạnh mẽ được rất nhiều lập trình viên tin dùng.

Được ra đời vào năm 2000, thiết kế bởi Anders Hejlsberg rất nổi tiếng với việc tạo ra các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC và do Microsoft phát triển thì qua nhiều năm phát triển cùng nâng cấp C# đang có phiên bản mới nhất là 9.0, được phát hành vào năm 2020 cùng với Visual Studio 2019 phiên bản 16.8.

C# được phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình C++ và ngôn ngữ lập trình java. Do đó C# có được những ưu điểm của hai ngôn ngữ trên đồng thời khắc phục những hạn chế của hai ngôn ngữ nền tảng của nó.

Cái tên C# của ngôn ngữ lập trình này bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo ECMA là C#, chỉ bao gồm dấu số thường.

1.2 Ngôn ngữ lập trình C# dùng để làm gì?

Ngôn ngữ lập trình C# là một ngôn ngữ rất đa đụng và mạnh mẽ, tùy theo ý muốn của lập trình viên ngôn ngữ này có thể làm được những công việc sau đây:

 • Phát triển web backend (ASP.NET MVC, ASP.NET core, Web API,Graph API,gPRC, Blazor sevver,Uno platform, Mono)
 • Phát triển web front end (Blazor WebAssembly,Uno platform)
 • Phát triển desktop app (Winform, WPF, UWP,WinUI, Mono, Uno, MAUI,Blazor desktop…)
 • Phát triển game 2D, 3D đa nền tảng (Game engine:Unity, Monogame, Godot, Stride, CryEngine, Flax Engine, Evergine, NeoAxis, XNA ..)
 • Phát triển thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường(AR), thực tế hỗn hợp (MR) (HoloLens,Unity,CryEngine, Oculus quest..)
 • Phát triển ứng dụng đồ họa 2D,3D đa nền tảng (2D: SkiaSharp, ImageSharp…; 3D: OpenTK, SharpDX, SharpVulkan, Vulkan.NET, Veldrid, Silk.NET, Helix Toolkit, Aspose..)
 • Phát triển mobile app, IOS native, Android native (Xamarin,MAUI,Uno platform)
 • Phát triển đám mây (Azure,AWS,Google Cloud…)
 • Học máy và trí tuệ nhân tạo (ML.Net, TensorFlow, csiSharp..)
 • Data science, bigdata (csiSharp, Apache Spark)
 • Blockchain (NEO, Stratis) Microservices and containers Internet of thing (IoT,5G)
 • Hệ thống nhúng (Raspberry pi, PLC)

2. Cài đặt môi trường lập trình C#

Hiện này, có rất nhiều môi trường có thể sử dụng để lập trình C# nhưng các bạn nên sử dụng môi trường của phần mềm lập trình Visual Studio do chính cha để của C# phát hành. Để việc học tập được trở nên dễ dàng thì chúng ta nên sử dụng phiên bản mới nhất của Visual Studio.

Để cài đặt phiên bản mới nhất của Visual Studio các bạn hãy truy cập vào đường link Tại Đây.

Sau đó chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của mình như hình bên dưới:

Ở đây tôi chọn phiên bản Visual Studio dành cho hệ điều hành Windows và phiên bản Community 2022 (phiên bản không mất phí).

Sau khi tải về ta có môt file có dạng:

Thực hiện mở file vừa tải và làm theo các bước sau:

Chọn gói cài đặt phù hợp với nhu cầu của mình:

Sau khi tải xong bạn chỉ cần mở ứng dụng Visual Studio 2022 và bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C#.

3. Viết chương trình đầu tiên với ngôn ngữ C#

Trong phần này ta sẽ sử dụng trình soạn thảo Visual Studio 2022 để tạo một trương trình đơn giản là in ra màn hình văn bản “Hello World”.

Mở Visual Studio 2022 lên và thực hiện các bước như sau:

Chọn Console App(.NET Frameworrk) dữ liệu sẽ được thao tác và hiển thị trên cửa sổ console -> chọn next.

Đặt tên cho project là HelloWorld -> chọn Create.

Đoạn mã chương trình ”Hello world” với ngôn ngữ C# như sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace HelloWorld
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Hello World");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ấn f5 để chạy chương trình hoặc ấn vào biểu tượng dưới đây:

Kết quả:

Hello World

vậy việc thực thi chương trình đầu tiên với C# trên Visual Studio 2022 đã thành công. Chúc các bạn sẽ gặt hái được những điều thú vị khi tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C#!