1.Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

1.1 Lịch sử hình thành

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển vào những năm 1970 bới Dennis Ritchie. Từ những năm sau đó ngôn ngữ lập trình C được lan rộng và hiện tại đang là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. (Tham khảo thêm tại: C (ngôn ngữ lập trình))

1.2 Ngôn ngữ C dùng để làm gì?

Ngôn ngữ lập trình C có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, nhưng chủ yếu C được dùng để viết các ứng dụng, viết các phần mềm hệ thống. Ngoài ra ngôn ngữ C cũng là một phương tiện để giảng dạy ở bậc đại học và C cũng chính là ngôn ngữ bắt đầu cho những người nhập môn theo đuổi con đường lập trình

2.Cài đặt môi trường để lập trình C

2.1 Download Dev C++

Dev C++ là môi trường thông dụng nhất để lập trình và phát triển ứng dụng với ngôn ngữ C. Chúng ta có thể hoàn toàn download Dev C++ một cách miễn phí tại đây: https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/

2.2 Một số IDE khác

Ngoài Dev C++ ra các bạn có thể tham khảo một số IDE cũng khá thông dụng và có thể sử dụng để lập trình C như:

  • Visual Studio
  • Visual Studio Code
  • Code::Blocks
  • Xcode
  • Eclipse

Trên đây là một số IDE phổ biến dùng để soạn thảo và biên dịch C, cách cài đặt và sử dụng chúng các bạn có thể tự tham khảo thêm trên Google. Trong khuôn khổ về seri lập trình C căn bản này tôi sẽ sử dụng Dev C++ làm IDE chính để hướng dẫn cho các bạn.

3.Chạy chương trình C đầu tiên

Trước tiên, bạn hãy mở Dev C++ và hãy gõ những dòng code C đầu tiên cùng tôi nhé!

3.1 Cú pháp căn bản

3.1.1 Dấu chấm phẩy

Chúng ta sử dụng dấu chấm phẩy ở cuối mỗi dòng lệnh để báo hiệu kết thúc một câu lệnh trong C. Nếu xong mỗi câu lệnh không có chấm phẩy chương trình sẽ báo lỗi.

3.1.2 Chú thích

Để đánh dấu hay ký hiệu cho mỗi câu lệnh (Mục đích tiện cho việc xem lại cũng như trình bày cho người khác đọc) chúng ta thường ghi lại nội dung đánh dấu trên những dòng đó. Thế nhưng để không bị nhầm lẫn giữa các dòng lệnh và các chú thích ngôn ngữ C cho phép ta viết chú thích như sau:

// noi dung chu thich

Hoặc có thể viết như sau:

/* noi dung chu thich */

3.1.3 Phân biệt chữ hoa chữ thường

Tính phân biệt chữ hoa chữ thường được áp dụng trong ngôn ngữ C, vì thế cần thẩn trọng trong việc gõ code khi có những dòng có liên quan đến chữ hoa.

3.1.4 Từ khóa có sẵn

Trong quá trình lập trình chúng ta sẽ sử dụng rất nhiểu một số từ khóa có sẵn, và đương nhiên việc ghi nhớ chúng là bắt buộc:

auto for long switch break enum
char float int case while do
if else const return void struct
register default continue goto typedef sizeof
static double

3.1.5 Một số thư viện chuẩn cần thiết để lập trình C căn bản

<math.h> thư viện toán học

<stdio.h> thư viện để có thể sử dụng một số hàm nhập xuất

<string.h> thư viện thao tác với chuỗi ký tự

Vì trong loạt bài về lập trình C căn bản nên tôi sẽ chỉ đề cập đến 3 thư viện trên trong quá trình viết code nếu có sinh ra thêm một số thư viện khác tôi sẽ giải thích thêm, ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số thư viện chuẩn của C tại đây: Thư viện chuẩn C – Wikipedia tiếng Việt

3.1.6 Một số ký tự điểu khiển

\n Xuống dòng
\t Cách ra một khoảng tab
\r Nhảy về đầu hàng
\\ In ra dấu \
\a Kêu bip
\”” In ra “”
\’ In ra ‘
%% In ra %

3.2 Viết chương trình đầu tiên với C

Chương trình đầu tiên của chúng ta với C với yêu cầu hiển thị ra màn hình Console dòng chữ “Hello World”

#include <stdio.h>
int main(){
    printf("Hello World");
    return 0;
}
Hello World