1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <cite> xác định tiêu đề của tác phẩm sáng tạo (ví dụ: một cuốn sách, một bài thơ, một bài hát, một bộ phim, một bức tranh, một tác phẩm điêu khắc, v.v.)

Lưu ý: Tên của một người không phải là tên của một tác phẩm

Văn bản trong phần tử <cite> thường hiển thị ở dạng nghiêng

2. Ví dụ về <cite>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<cite> YES YES YES YES YES