1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <label> xác định nhãn cho một số phần tử:

 • <input type=”checkbox”>
 • <input type=”color”>
 • <input type=”date”>
 • <input type=”datetime-local”>
 • <input type=”email”>
 • <input type=”file”>
 • <input type=”month”>
 • <input type=”number”>
 • <input type=”password”>
 • <input type=”radio”>
 • <input type=”range”>
 • <input type=”search”>
 • <input type=”tel”>
 • <input type=”text”>
 • <input type=”time”>
 • <input type=”url”>
 • <input type=”week”>
 • <meter>
 • <progress>
 • <select>
 • <textarea>

Việc sử dụng hợp lý các nhãn với các yếu tố trên sẽ mang lại lợi ích:

 • Người dùng trình đọc màn hình (sẽ đọc to nhãn khi người dùng tập trung vào phần tử)
 • Người dùng gặp khó khăn khi nhấp vào các vùng rất nhỏ (chẳng hạn như checkbox) – bởi vì khi người dùng nhấp vào văn bản trong phần tử <label>, nó sẽ chuyền vào đầu vào (điều này làm tăng diện tích lần truy cập)

2. Ví dụ về <label>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<label> YES YES YES YES YES