1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <em> được sử dụng để xác định văn bản được nhấn mạnh. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Trình đọc màn hình sẽ phát âm các từ bằng <em> nhấn mạnh, sử dụng trọng âm của từ.

2. Ví dụ về <em>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<em> YES YES YES YES YES