1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <article> chỉ định nội dung độc lập, khép kín

Thẻ <article>  có thể phân phối nó một cách độc lập với phần còn lại của trang web

Các nội dung bên trong thẻ <article>:

  • Bài đăng trên diễn đàn
  • Bài viết trên blog
  • Câu chuyện thời sự

Lưu ý: Thẻ <article> không hiển thị như bất kỳ thứ gì đặc biệt trong trình duyệt. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng CSS để tạo kiểu cho thẻ <article>

2. Ví dụ về <article>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<article> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1