1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <a> xác định siêu liên kết, được sử dụng để liên kết từ trang này sang trang khác

Thuộc tính quan trọng nhất của thẻ <a> là thuộc tính href, cho biết điểm đến của liên kết

Theo mặc định, các liên kết sẽ xuất hiện như sau trong tất cả các trình duyệt:

  • Một liên kết không được truy cập được gạch chân và có màu xanh lam
  • Một liên kết đã truy cập được gạch chân và có màu tím
  • Một liên kết đang hoạt động được gạch chân và có màu đỏ

2. Ví dụ về <a>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<a> YES YES YES YES YES