1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <svg> xác định vùng chứa cho đồ họa SVG

SVG có một số phương pháp để vẽ đường dẫn, hộp, hình tròn, văn bản và hình ảnh đồ họa

2. Ví dụ về <svg>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<svg>  4.0 9.0 3.0 3.2 10.1