1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dialog> xác định hộp thoại hoặc cửa sổ con

Thẻ <dialog> giúp bạn dễ dàng tạo các hộp thoại và phương thức trên một trang web

2. Ví dụ về <dialog>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<dialog> 37.0 79.0 53.0 Không hỗ trợ 24.0