1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <ins> xác định văn bản đã được chèn vào tài liệu. Trình duyệt thường sẽ gạch dưới văn bản được chèn

Mẹo: Ngoài ra, hãy có thể dùng thẻ <del> để đánh dấu văn bản đã xóa

2. Ví dụ về <ins>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<ins> YES YES YES YES YES