1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <footer> xác định chân trang cho tài liệu

Phần tử <footer> thường chứa:

  • thông tin về quyền tác giả
  • thông tin bản quyền
  • thông tin liên lạc
  • sơ đồ trang web
  • quay lại liên kết hàng đầu
  • tài liệu liên quan

Bạn có thể có nhiều thẻ <footer> trong một tài liệu

2. Ví dụ về <footer>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<footer> 5.0 9.0 4.0 5.0 11.1