1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <kbd> được sử dụng để xác định phương thức nhập bằng bàn phím. Nội dung bên trong được hiển thị bằng phông chữ monospace mặc định của trình duyệt.

2. Ví dụ về <kbd>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<kbd> YES YES YES YES YES