1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <img> được sử dụng để nhúng hình ảnh vào trang HTML

Hình ảnh không được chèn vào một trang web về mặt kỹ thuật; hình ảnh được liên kết với các trang web. Thẻ <img> tạo không gian lưu giữ cho hình ảnh được tham chiếu

Thẻ <img> có hai thuộc tính bắt buộc:

  • src – Chỉ định đường dẫn đến hình ảnh
  • alt – Chỉ định văn bản thay thế cho hình ảnh, nếu hình ảnh vì lý do nào đó không thể hiển thị

Lưu ý: Ngoài ra, hãy luôn chỉ định chiều rộng và chiều cao của hình ảnh. Nếu chiều rộng và chiều cao không được chỉ định, trang có thể nhấp nháy trong khi tải hình ảnh

Mẹo: Để liên kết hình ảnh với tài liệu khác, chỉ cần lồng thẻ <img> vào bên trong thẻ <a>

2. Ví dụ về <img>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<img> YES YES YES YES YES