1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <mark> xác định văn bản cần được đánh dấu. Các đoạn văn bản được đánh dấu sẽ có nền chữ khác biệt với những đoạn văn bản không được đánh dấu.

2. Ví dụ về <mark>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<mark> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1