1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <meta> xác định siêu dữ liệu về tài liệu HTML. Siêu dữ liệu là dữ liệu (thông tin) về dữ liệu

Thẻ <meta> luôn đi bên trong thẻ<head> và thường được sử dụng để chỉ định bộ ký tự, mô tả trang, từ khóa, tác giả của tài liệu và cài đặt chế độ xem

Siêu dữ liệu sẽ không được hiển thị trên trang nhưng có thể phân tích cú pháp bằng máy

Siêu dữ liệu được sử dụng bởi các trình duyệt (cách hiển thị nội dung hoặc tải lại trang), công cụ tìm kiếm (từ khóa) và các dịch vụ web khác

Có một phương pháp để cho phép các nhà thiết kế web kiểm soát chế độ xem (vùng hiển thị của người dùng trên một trang web), thông qua thẻ <meta>

2. Ví dụ về <meta>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<meta> YES YES YES YES YES