1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <details> chỉ định các chi tiết bổ sung mà người dùng có thể mở và đóng theo yêu cầu

Thẻ <details> thường được sử dụng để tạo một widget tương tác mà người dùng có thể mở và đóng. Theo mặc định, tiện ích con bị đóng. Khi mở, nó sẽ mở rộng và hiển thị nội dung bên trong

Bất kỳ loại nội dung nào cũng có thể được đặt bên trong thẻ <details>

Mẹo: Thẻ <summary> được sử dụng trong liên kết với <details> để chỉ định một tiêu đề hiển thị cho các chi tiết

2. Ví dụ về <details>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<details> 12.0 79.0 49.0 6.0 15.0