1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <a> định nghĩa một siêu liên kết, được sử dụng để liên kết từ trang này sang trang khác

Thuộc tính quan trọng nhất của <a>phần tử là  thuộc tính href, nó chỉ ra điểm đến của liên kết

Theo mặc định, các liên kết sẽ xuất hiện như sau trong tất cả các trình duyệt:

  • Một liên kết không được truy cập được gạch chân và có màu xanh lam
  • Một liên kết đã truy cập được gạch chân và có màu tím
  • Một liên kết đang hoạt động được gạch chân và có màu đỏ

Lưu ý:

  • Nếu thẻ <a> không có thuộc tính href, nó chỉ là một trình giữ chỗ cho một siêu liên kết.
  • Một trang được liên kết thường được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt hiện tại, trừ khi bạn chỉ định một mục tiêu khác
  • Bạn có thể sử dụng CSS để tạo kiểu liên kết

2. Ví dụ về <a>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Tình duyệt Biểu tượng máy tính Google Chrome Trình duyệt web, Chrome OS, trái bóng, hệ điều hành chrome png | PNGEgg Đây là logo mới của trình duyệt Microsoft Edge dựa trên Chromium | Tinh tế Cận cảnh loài vật biểu tượng của trình duyệt FireFox ngoài đời thực Tại sao bạn nên sử dụng Safari thay vì Chrome trên MacBook? Có vấn đề về trình duyệt? Chúng tôi có thể giúp bạn! | Trợ giúp &amp; FAQ | Opera
<a> YES YES YES YES YES