1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <i> xác định một phần văn bản bằng giọng nói hoặc tâm trạng thay thế. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Thẻ <i> thường được dùng để chỉ một thuật ngữ kỹ thuật, một cụm từ ngôn ngữ khác, một ý nghĩ, một tên tàu, v.v.

Chỉ sử dụng phần tử <i> khi không có phần tử ngữ nghĩa thích hợp hơn

2. Ví dụ về <i>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<i> YES YES YES YES YES