1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <canvas> được sử dụng để vẽ đồ họa một cách nhanh chóng, thông qua tập lệnh (thường là JavaScript)

Thẻ <canvas> trong suốt và chỉ là vùng chứa cho đồ họa, bạn phải sử dụng tập lệnh để thực sự vẽ đồ họa

Mọi văn bản bên trong thẻ <canvas> sẽ được hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ JavaScript và trong các trình duyệt không hỗ trợ <canvas>

2. Ví dụ về <canvas>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<canvas> 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0