Khung nội tuyến trong HTML được sử dụng để hiển thị một trang web

1.Cú pháp iframe trong HTML

Thẻ <iframe> trong HTML chỉ định một khung nội tuyến

Khung nội tuyến được sử dụng để nhúng tài liệu khác vào tài liệu HTML hiện tại

Cú pháp:

<iframe src”url” title=”tên mô tả”></iframe>

Ví dụ:

<iframe src="test.htm" title="lập trình từ đầu"></iframe>

Ở đây, tôi nhúng tài liệu test.htm vào trang HTML hiện tại

2.Đặt chiều cao và chiều rộng cho iframe

Sử dụng thuộc tính height và width để chỉ định chiều cao và chiều rộng của iframe

hoặc bạn có thể sử dụng thuộc tính style

Ví dụ:

<iframe src="test.htm" height="100px" width="200px" title="lập trình từ đầu"></iframe>

Ở đây, tôi chỉ định chiều cao và chiều rộng của iframe lần lượt là 100px và 200px

3.CSS đường viền cho iframe

Theo mặc định iframe có đường viền xung quang nó

Để xóa đường viền ta sử dụng thuộc tính style và thuộc tính CSS border

Ví dụ:

  <iframe src="test.htm" style="border: none;" title="lập trình từ đầu"></iframe>

Bạn cũng có thể thay đổi kích thước, màu sắc và kiểu của đường viền khung nội tuyến

Ví dụ:

 <iframe src="test.htm" style="border: 1px solid blue;" title="lập trình từ đầu"></iframe>

Ở đây, tôi chỉ định phần viền của khung nội tuyến có độ lớn là 1px, có kiểu là nét đơn và có màu là màu xanh lam

4.Nhắm mục tiêu cho một liên kết trong iframe

Khung nội tuyến có thể sử dụng để làm khung cho một liên kết

Để làm được điều này ta cần phải sử dụng thuộc tính target và sử dụng thuộc tính name của khung nội tuyến

Ví dụ:

<iframe src="test.htm" name="iframe_a" height="300px" width="100%" title="Iframe Example"></iframe>

  <p><a href="https://www.laptrinhtudau.com" target="iframe_a">laptrinhtudau.com</a></p>