1. HTML canvas là gì?

Phần  tử <canvas>trong  HTML được sử dụng để vẽ đồ họa một cách nhanh chóng, thông qua JavaScript

Phần tử <canvas> chỉ là một vùng chứa cho đồ họa. Bạn phải sử dụng JavaScript để vẽ đồ họa

Canvas có một số phương pháp để vẽ đường dẫn, hộp, hình tròn, văn bản và thêm hình ảnh

Các số trong bảng chỉ định hỗ trợ cho phần tử <canvas>:

Tình duyệt Biểu tượng máy tính Google Chrome Trình duyệt web, Chrome OS, trái bóng, hệ điều hành chrome png | PNGEgg Đây là logo mới của trình duyệt Microsoft Edge dựa trên Chromium | Tinh tế Cận cảnh loài vật biểu tượng của trình duyệt FireFox ngoài đời thực Tại sao bạn nên sử dụng Safari thay vì Chrome trên MacBook? Có vấn đề về trình duyệt? Chúng tôi có thể giúp bạn! | Trợ giúp &amp; FAQ | Opera
<canvas> 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0

 

2. Ví dụ về canvas cơ bản

Canvas là một vùng hình chữ nhật trên trang HTML. Theo mặc định, canvas không có đường viền và không có nội dung

Ví dụ:

Ở ví dụ trên là  ví dụ về một canvas rỗng, cơ bản

Lưu ý: Luôn chỉ định một  thuộc tính id (được tham chiếu trong tập lệnh) và một thuộc tính widthheight để xác định kích thước của canvas. Để thêm đường viền, hãy sử dụng thuộc tính style

3. Cách thêm JavaScript vào canvas

Sau khi tạo vùng canvas hình chữ nhật, bạn phải thêm JavaScript để vẽ

3.1 Vẽ đường thẳng

Ví dụ:

3.2 Vẽ vòng tròn

Ví dụ:

3.3 Thêm một văn bản

Ví dụ:

Ta có thể làm chữ có nét bằng cách sau:

3.4 Vẽ dải màu

  • Vẽ dải màu tuyến tính

Ví dụ:

  • Vẽ giải màu hình tròn

Ví dụ:

3.5 Đưa hình ảnh vào canvas