Thẻ trong HTML

1.Thẻ trong HTML Thẻ trong HTML là tất cả mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc : <tagname>Nội dung của thẻ</tagname> Ví dụ:[...]

Read More

HTML Attributes

1.HTML Attributes là gì ? HTML Attributes (thuộc tính của phần tử  HTML) được sử dụng để cung cấp thông tin bổ xung cho các phần[...]

Read More

Khung nội tuyến trong HTML (HTML iframes)

Khung nội tuyến trong HTML được sử dụng để hiển thị một trang web 1.Cú pháp iframe trong HTML Thẻ <iframe> trong HTML chỉ định một[...]

Read More

Phần tử mã máy tính trong HTML

HTML chứa một số phần tử để xác định đầu vào của người dùng và mã máy tính 1.<kbd> nhập dữ liệu từ bàn phím Thẻ[...]

Read More

Thiết kế web tương thích trong HTML (HTML responsive web design)

1.Thiết kế web tương thích là gì? Thiết kế web tương thích là cách thức bạn xây dựng một trang web đáp ứng được trên mọi[...]

Read More

Thêm CSS bằng HTML style

HTML style được dử dụng để thêm kiểu vào một phần tử như : màu sắc, phông chữ, kích thước, …v.v. 1. Inline style Đây là[...]

Read More

Thuộc tính background trong CSS (CSS background)

Thuộc tính nền trong CSS dùng để thêm hiệu ứng nền cho các phần tử Có các thuộc tính CSS cơ bản sau: Background-color Background-image repeat[...]

Read More

Đường viền trong CSS (CSS border)

Thuộc tính CSS border cho phép bạn chỉ định kiểu, chiều rộng và màu sắc của đường viền của một phần tử 1.Các kiểu đường viền[...]

Read More

Thuộc tính margin trong CSS (CSS margin)

Margins là phần không gian nằm xung quanh các phần tử và nằm bên ngoài đường viền (border) Với CSS, bạn có thể xác định độ[...]

Read More

Chiều rộng và chiều cao trong CSS (CSS height và CSS width)

1. Chiều rộng và chiều cao trong CSS Thuộc tính height và width được sử dụng để thiết lập chiều cao và chiều rộng của một[...]

Read More