Trong HTMLPhần tử <audio> được sử dụng để phát tệp âm thanh trên trang web

1. Phần tử <audio> trong HTML

Để phát tệp âm thanh trong HTML, chúng ta sử dụng phần tử <audio>

Ví dụ:

Trong đó:

Thuộc tính controls bổ sung thêm các phím điều khiển âm thanh, bắt đầu, tạm dừng, và âm lượng

Phần tử <source> cho phép bạn chỉ định các tệp âm thanh thay thế mà trình duyệt có thể chọn

Trình duyệt sẽ sử dụng định dạng được nhận dạng đầu tiên. Văn bản giữa các thẻ <audio> và </audio> sẽ chỉ được hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ phần tử <audio>

2. Tự động phát audio trong HTML

Để tự động khởi động tệp âm thanh, chúng ta sử dụng thuộc tính autoplay

Ví dụ:

Lưu ý: Trong hầu hết các trường hợp, trình duyệt Chromium không cho phép tự động phát. Tuy nhiên, luôn cho phép tự động phát bị tắt tiếng

Thêm thuộc tính muted sau autoplay để âm thanh của bạn bắt đầu tự động phát (nhưng bị tắt tiếng)

Ví dụ:

3. Các trình duyệt hỗ trợ audio

Các trình duyệt hỗ trợ phần tử audio

Tình duyệt Biểu tượng máy tính Google Chrome Trình duyệt web, Chrome OS, trái bóng, hệ điều hành chrome png | PNGEgg Đây là logo mới của trình duyệt Microsoft Edge dựa trên Chromium | Tinh tế Cận cảnh loài vật biểu tượng của trình duyệt FireFox ngoài đời thực Tại sao bạn nên sử dụng Safari thay vì Chrome trên MacBook? Có vấn đề về trình duyệt? Chúng tôi có thể giúp bạn! | Trợ giúp &amp; FAQ | Opera
<audio> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5

Có ba định dạng audio được hỗ trợ: MP4, WebM và Ogg. Trình duyệt hỗ trợ các định dạng khác nhau là:

Trình duyệt MP3 WAV OGG
Edge/IE YES YES* YES*
Chrome YES YES YES
Firefox YES YES YES
Saf YES YES NO
Opera YES YES YES

* từ Edge 79

Trong HTML có các loại phương tiện audio sau:

Kiểu file Loại media
MP3 audio/mpeg
OGG audio/ogg
MAV audio/wav

4. Các phương thức, thuộc tính và sự kiện trong HTML audio

DOM HTML xác định các phương thức, thuộc tính và sự kiện cho phần tử <audio>

Điều này cho phép bạn tải, phát và tạm dừng âm thanh cũng như đặt thời lượng và âm lượng

Ngoài ra còn có các sự kiện DOM có thể thông báo cho bạn khi âm thanh bắt đầu phát, bị tạm dừng, v.v…