1. Thay đổi màu sắc của văn bản

Để thay đổi màu sắc của văn bản ta sử dụng thuộc tính color

Màu sắc của văn bản được chỉ định bởi các giá trị như sau:

  • Tên màu – ví dụ: red (màu đỏ)
  • HEX – ví dụ: #fff000
  • RGB – ví dụ: rgb(255,0,0)

Màu văn bản mặc định cho một trang được xác định trong bộ chọn nội dung

Ví dụ:

2. Thay đổi màu nền của văn bản

Để thay đổi nền của văn bản ta sử dụng thuộc tính background-color

Ví dụ:

Lưu ý: hãy đặt màu nền và màu của văn bản một cách tách biệt để không ảnh hưởng tới nội dung hiển thị của văn bản và ảnh hưởng tới người xem

3. Căn chỉnh văn bản trong CSS

3.1 Căn chỉnh văn bản theo chiều ngang

Để căn chỉnh văn bản theo chiều ngang ta sử dụng thuộc tính text-align

Căn trái là mặc định nếu hướng văn bản từ trái sang phải và căn phải là mặc định nếu hướng văn bản từ phải sang trái

Ví dụ:

 

Ở đây, tôi hiển thị văn bẳn căn giữa, căn trái và phải

Khi giá trị của text-align được đặt thành justify, mỗi dong sẽ được kéo dài để mọi

Dòng có chiều rộng bằng nhau và các lề trái và phải (giống như trong tạp trí và báo)

Ví dụ:

3.2 Thay đổi chiều của văn bản

Thuộc tính direction và unicode-bidi được sử dụng để thay đổi hướng của văn bản của một phần tử

Ví dụ:

3.3 Căn chỉnh văn bản theo chiều dọc

Để căn chỉnh văn bản theo chiều dọc của một phần tử ta sử dụng thuộc tính vertical-align

Ví dụ:

4. Gạch chân văn bản

Ta sử dụng text-decoration để thiết lập hoặc xóa gạch chân của văn bản

Giá trị text-decoration: none; thường được dùng để xóa gạch chân khỏi các liên kết

Ví dụ:

Lưu ý: không nên gạch dưới văn bản không phải liên kêt, vì điều này thường gây nhầm lẫn cho người đọc

5. Chữ hoa và chữ thường trong văn bản

Thuộc tính text-transform được dùng để xác định chữ hoa và chữ thường trong văn bản

Ví dụ:

6. Khoảng cách văn bản trong CSS

6.1 Thụt lề văn bản

Thuộc tính text-indent được dùng để xác định thụt đầu dòng đầu tiên của một văn bản

Ví dụ:

6.2 Khoảng cách giữa các chữ cái

Thuộc tính letter-spacing dùng để xác định khoảng cách giữa các ký tự trong văn bản

Ví dụ:

6.3 Khoảng cách giữa các dòng

Thuộc tính line-height dùng để xác định khoảng cách giữa các dòng trong văn bản

Ví dụ:

6.4 Khoảng cách giữa các từ

Thuộc tính word-spacing được dùng để xác định khoảng cách giữa các từ trong văn bản

Ví dụ:

7. Bóng của văn bản

Thuộc tính text-shadow xác định bóng cho văn bản

Ví dụ: