1. Giới thiệu về ngôn ngữ C++

1.1 Lịch sử ngôn ngữ C++

Ngôn ngữ C++ có tên tiếng anh là C plus plus là ngôn ngữ lập trình được tạo ra bởi Bjarne Stroistrup vào cuối thập niên 1970.

Ngôn ngữ C++ được coi như một phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình C hay “C với các lớp Class”.

2.2 Sử dụng ngôn ngữ C++ làm gì ?

Ngôn ngữ C ++  có các tính năng như: lập trình tổng quát, lập trình hướng đối tượng, lập trình thủ tục, ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh, dữ liệu trừu tượng, và lập trình đa hình, ngoài ra còn có thêm các tính năng, công cụ để thao tác với bộ nhớ cấp thấp.

Ngôn ngữ C++ thường được dùng để tao nên: phần mềm ứng dụng máy tính cá nhân, trò chơi điện tử, các hệ thống máy chủ (ví dụ: phần mềm thương mại điện tử, cỗ máy tìm kiếm trên web hoặc máy chủ SQL) và các ứng dụng ưu tiên về hiệu suất (ví dụ: tổng đài thông tin liên lạc hoặc thiết bị thăm dò không gian),…

Ngôn ngữ C++ có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Mac OS, Linux, các phiên bản Unix.

Với những ưu điểm trên, ngôn ngữ C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ được các lập trình viên ưa thích và được sử dụng phổ biến.

2. Cài dặt môi trường để lập trình C++

2.1 Các môi trường dùng để lập trình C++

Một số IDE phổ biến và miễn phí được các lập trình viên ưa chuộng sử dụng để lập trình C++ như sau:

 • Code :: Blocks
 • Eclipse
 • Visual Studio
 • Visual Studio code
 • Dev C++

Trên đây là một số IDE phổ biến dùng để soạn thảo và biên dịch C++, cách cài đặt và sử dụng chúng các bạn có thể tự tham khảo thêm trên Google. Trong khuôn khổ về seri lập trình C++ căn bản này tôi sẽ sử dụng Dev C++ làm IDE chính để hướng dẫn cho các bạn.

2.2 Dowload Dev C++

Dev C++ là môi trường thông dụng nhất để lập trình và phát triển ứng dụng với ngôn ngữ C++. Chúng ta có thể hoàn toàn download Dev C++ một cách miễn phí tại đây: https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/

3. Cú pháp căn bản trong C++

Đầu tiên chúng ta cần mở Dev C++ và tạo một chương chình cơ bản của ngôn ngữ C++ đầu tiên cùng nhau nhé!

3.1.1 Thư viện chuẩn trong C++

Trong một trương trình C++ cơ bản chúng ta cần khai báo thư viện, trong bài hôm nay tôi sẽ giới thiệu một số thư viện cơ bản như sau:

 • <iostream> (thư viện tệp tiêu đề) là thư viện được sử dụng để thao tác với các hàm nhập xuất
 • <string> là thư viện dùng để thao tác với chuỗi và ký tự

Tiếp theo chúng ta cần phải khai báo câu lệnh using namespace std; để sử dụng không gian tên cho các đối tượng và biến từ thư viện chuẩn.

3.1.2 Dấu chấm phảy

Khi kết thúc mỗi dòng lệnh trong C++ chúng ta cần phải sử dụng dấy chấm phảy để báo hiệu kết thúc câu lệnh. Nếu viết xong mỗi câu lệnh mà không có dấu chấm phảy chương trình sẽ báo lỗi.

3.1.3 Chú thích trong C++

Chú thích trong C++ thường được dùng để chú thích cho các câu lệnh (giúp cho việc xem lại và trình bày cho người khác đọc) hoặc dùng để fixbug (coment những câu lệnh bị lỗi).

Tong C++ chúng ta có cú pháp chú thích như sau:

//chú thích trên 1 dòng

/*Chú thích trên nhiều dòng*/

3.1.4 Phân biệt chữ hoa và chữ thường

Ngôn ngữ C++ là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa và chữ thường, vì thế cần thẩn trọng trong việc gõ code khi khai báo tên các biến và các câu lệnh trong C++.

4. Viết chương trình Hello World với C++

Chương trình đầu tiên của chúng ta với C++ với yêu cầu hiển thị ra màn hình Console dòng chữ “Hello World”

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  cout << "Hello World!";
  return 0;
}
Hello World!