Phương thức Get và Post trong PHP

1. Get và Post trong PHP là gì? Get và Post chính là 2 phương thức để truyền dữ liệu lên server. Server là mã nguồn[...]

Read More

Hàm xử lý chuỗi trong PHP – PHP String functions

Trong một trang web các dữ liệu của ta thường được hiển thị dưới dạng chuỗi. Vì vậy mà ta cần xử lý chuỗi một cách[...]

Read More

Hằng trong PHP – Constant PHP

1. Hằng trong PHP là gì? Hằng nghe như là một khái niệm gì mới nhưng thực chất ra nó chính là biến mà ta đã[...]

Read More

Các hàm toán học trong PHP – PHP Math

Trong PHP được tích hợp sẵn một số hàm giúp ta thực hiện tính toán từ đơn giản đến nâng cao. Mọi phép toán sẽ đều[...]

Read More

Biểu thức chính quy trong PHP – Regular Expression PHP

1. Giới thiệu về biểu thức chính quy trong PHP Biểu thức chính quy hay là Regular Expression(RegEx), là một chuỗi các ký tự tạo thành[...]

Read More

Ngày và giờ trong PHP

1. Thiết lập thời gian ở Việt Nam Đầu tiên để có thể có thời gian đúng theo múi giờ Việt Nam thì bắt buộc ta[...]

Read More

Nhúng file trong PHP

Trong khi làm bài tập hay xây dựng một dự án, ta không thể chỉ có duy nhất một file PHP được. Ta sẽ có nhiều[...]

Read More

Xử lý file trong PHP – Phần 2

6. Kiểm tra tồn tại của file Trong PHP có cung cấp cho chúng ta hàm file_exists() để kiểm tra sự tồn tại của file, hàm[...]

Read More

Tải lên tệp với PHP – Upload file

Với PHP việc tải tệp lên máy chủ khá dễ dàng. Tuy nhiên thì càng dễ thì càng đi kèm với một số nguy hiểm, vì[...]

Read More

Cookie trong PHP

1. Cookie trong PHP là gì? Cookie thường được sử dụng để xác định người dùng và lưu những tùy chọn riêng của từng user. Nó[...]

Read More