Magic method trong PHP hướng đối tượng

1. Magic method là gì? Magic method là những phương thức đặc biệt rất đặc biệt trong PHP vì nhiệm vụ của chúng là tùy biến[...]

Read More

Lặp lại trong PHP hướng đối tượng – PHP Iterables

1. Lặp lại trong hướng đối tượng. Lặp lại ta có thể coi là một kiểu giả trong PHP. Nó chấp nhận bất kỳ mảng hoặc[...]

Read More

Lambda trong PHP hướng đối tượng

Chúng ta đã sử dụng và làm việc với một số hàm có sẵn trong php hay một số hàm mà ta tạo ra trong quá[...]

Read More

Xử lý JSON trong PHP

1. JSON là gì? JSON là chữ viết tắt của Javascript Object Notation. Đây là một dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định[...]

Read More

Xử lý JSON trong PHP – Phần 3

Sau khi chúng ta đã học được 2 phần của bài học, chắc hẳn bạn đã nắm được một số kiến thức về JSON. Và ở[...]

Read More

Các hàm xử lý mảng trong PHP

1. Tổng quan về mảng và các hàm xử lý mảng trong PHP Mảng trong PHP thực chất cũng là một biến. Nó có thể cho[...]

Read More

Ngôn ngữ lập trình PHP

1. Giới thiệu về ngôn ngữ PHP 1.1. Khái niệm về ngôn ngữ PHP PHP là viết tắt của “Hypertext Preprocessor” là một ngôn ngữ lập[...]

Read More