Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C/C++

1.Khái niệm cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1.1 Cấu trúc dữ liệu là gì? Trong lập trình (hay trong khoa học máy tính) cấu[...]

Read More

Magic method trong PHP hướng đối tượng

1. Magic method là gì? Magic method là những phương thức đặc biệt rất đặc biệt trong PHP vì nhiệm vụ của chúng là tùy biến[...]

Read More

Lặp lại trong PHP hướng đối tượng – PHP Iterables

1. Lặp lại trong hướng đối tượng. Lặp lại ta có thể coi là một kiểu giả trong PHP. Nó chấp nhận bất kỳ mảng hoặc[...]

Read More

Ngôn ngữ SQL

1. SQL là gì? SQL viết tắt bởi (Structured Query Language) là một ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc tiêu chuẩn được sử dụng để[...]

Read More

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019

1. Giới thiệu về SQL Server SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu được phát triển bởi tập đoàn công nghệ nổi[...]

Read More

Create Database trong SQL

1. Tạo cơ sở dữ liệu bằng CREATE DATABASE Để làm việc và lưu trữ dữ liệu, hay để thao tác với dữ liệu. Việc cần[...]

Read More

Create Table trong SQL

1. Tạo bảng bằng câu lệnh CREATE TABLE Dữ liệu của chúng ta đang thao tác được lưu trữ theo một cấu trúc, cấu trúc đó[...]

Read More

Drop Database và Drop Table trong SQL

1. Xóa cơ sở dữ liệu bằng DROP DATABASE Trong một số trường hợp sau khi tạo cơ sở dữ liệu ta cần xóa đi cơ[...]

Read More

Backup Database trong SQL

1. Sao lưu cơ sở dữ liệu bằng BACKUP DATABASE Câu lệnh  BACKUP DATABASE được sử dụng trong SQL Server để tạo bản sao lưu đầy[...]

Read More

Alter Table trong SQL

1. Chỉnh sửa bảng bằng ALTER TABLE Trong quá trình tạo bảng, đôi khi sẽ có một số trường hợp ta vô tình tạo ra những[...]

Read More