Xử lý JSON trong PHP – Phần 2

Sau phần 1 thì chắc hẳn các bạn đã hiểu được một phần về JSON và bài này sẽ nói cho ta về một số tình[...]

Read More

Ngoại lệ trong PHP – PHP Exceptions

1. Ngoại lệ trong PHP là gì? Một ngoại lệ (exceptions) là một tín hiệu chỉ ra số loại sự kiện hoặc lỗi đặc biệt xảy[...]

Read More

Ngoại lệ trong PHP – PHP Exceptions – Phần 2

5. Tạo một lớp ngoại lệ tùy chỉnh Để tạo một trình xử lý ngoại lệ tùy chỉnh, bạn phải tạo một lớp đặc biệt với[...]

Read More

Gửi và nhận dữ liệu với Request và Response trong PHP

1. Request và Response trong PHP là gì Đầu tiên chúng ta sẽ hiểu cơ bản là khi thao tác với các hành động trên một[...]

Read More

Xác thực biểu mẫu trong PHP – PHP FORM VALIDATION

1. Sự an toàn khi xử lý biểu mẫu trong PHP Chúng ta hãy nghĩ đến sự an toàn khi xử lý các biểu mẫu. Việc[...]

Read More

Xử lý biểu mẫu trong PHP – PHP Form Handling

1. Tại sao lại phải xử lý biểu mẫu Trong một trang web bất kỳ hay là những ứng dụng gì đó thì ta đều có[...]

Read More

Tạo biểu mẫu với các trường bắt buộc trong PHP

Các dữ liệu người dùng nhập vào biểu mẫu ở những bài trước đều là tùy chọn, có thể có hoặc có thể không. Và hôm[...]

Read More

Hoàn thành một biểu mẫu PHP hoàn chỉnh

1. Xuất dữ liệu ra màn hình Sau khi người dùng ấn vào nút gửi, ta phải hiển thị giá trị được chọn trong trường đầu[...]

Read More

Lập trình hướng đối tượng là gì – PHP OOP

1. Lập trình hướng đối tượng là gì? Lập trình hướng đối tượng hay còn gọi là PHP OOP là viết tắt của Object – Oriented[...]

Read More

Tiêu đề và văn bản trong trong html (HTML Headings và HTML Paragraphs)

1.HTML Headings là gì ? HTML headings là tiêu đề hoặc phụ đề mà bạn muốn hiển thị trên trang web HTML headings được xác định[...]

Read More